Miami/Aventura Study Group

Anyone in the Miami/Aventura area that wants to start a study group let me know!